1. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в b2b портала за онлайн търговия на едро www.b2b.fitspo.zone (“Уеб сайтът” или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от “ФИТСПО НУТРИШЪН ” ООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: + 359 882 523644.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

 1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между “ФИТСПО НУТРИШЪН” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206043697, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 176, телефон за контакти:  + 359 882 523644, електронна поща: info@fitspo.zone и интернет страница: www.b2b.fitspo.zone , наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е “ФИТСПО НУТРИШЪН” ООД.

б/ Ползвател/и е/са:

 • посетителите на уеб сайта b2b.fitspo.zone;
 • лицето, което се е регистрирало за да закупи стока от електронния магазин за търговия на едро на Доставчика;
 • лицето, което се е абонирало да получава бюлетин.

в/ Форма за регистрация е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за използване на всички функционалности на уеб сайта за търговия на едро. Единствено след извършена регистрация и одобрението и от администратор на Доставчика, Ползвателят може да получи достъп до ценовите условия и отстъпки посочени на уеб сайта и да закупи стока.

г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Начин за поръчка на стоки;
 • Цени и начин на плащане;
 • Отказ от поръчка;
 • Доставка
 • Отказ на доставка;
 • Връщане на стока;
 • Възстановяване на заплатена сума;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права и задължения на Ползвателите;
 • Права и задължения на Доставчика;
 • Обработване на лични данни;
 • Освобождаване от отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Абонамент за бюлетин;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби.
 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 2. Наименование на Доставчика:“ФИТСПО НУТРИШЪН” ООД .
 3. Седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 176
 1. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359882523644 , електронна поща: info@fitspo.zone
 1. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
  – “ФИТСПО НУТРИШЪН” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206043697. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

 1. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  тел.: 02/91-53-519
  факс: 02/91-53-525
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
 2. Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.З, 4 и 6,
  тел.: 02/933 0565
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Email: info@kzp.bg
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 3. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал уеб сайта www.b2b.fitspo.zone, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки. Единствено и само след одобрение на регистрация от страна на Доставчика, Ползвателите има достъп до функционалностите на уебсайта – www.b2b.fitspo.zone – ценови условия, отстъпки и покупка на стоки.

3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

3.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин за продажба на едро на протеинови барове, енергийни овесени хапки, енергийни барове, 100% натурални храни. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

4.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

4.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Информация относно Доставчика;
 • Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

4.4 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
 • да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на Доставчика, единствено след регистрация в уеб сайта и нейното одобрение от страна на Доставчика;
 • да извършват плащания на закупените от електронния магазин за търговия на едро стоки;
 • да публикуват коментари относно закупени стоки;
 • да оценяват закупени стоки;
 • да получават информация за нови стоки, които се предлагат от Доставчика.

4.5 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки, само на регистрирани Потребители.

4.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин.

VII. ПОРЪЧКА

5.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни, дееспособни и регистрирани. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

5.2 Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

5.3 За да направят поръчка от електронния магазин, Ползвателите е необходимо да се регистрират като юридически лица, директно да изберат стока, която желаят да закупят от електронния магазин, да посочат какво количество от избраната стока биха искали да закупят, да натиснат бутона „Добави в количка“, след което да изберат бутона „Плащане“. След избиране на бутона „Плащане“ Ползвателят следва да въведе телефонен номер и адрес на електронна поща, като също така има право да се абонира за получаването на бюлетин. Освен тази информация Ползвателят следва също така да въведе име и фамилия, както и адрес на доставка и телефонен номер. Ползвателят има възможност да избере въведената информация да бъде запазена за последващи пазарувания в електронния магазин. След въвеждане на посочената информация, Ползвателят следва да избере бутона „Продължи към доставка“, след което бутона „Продължи към плащане“. На следващо място, Ползвателят следва да избере начина на плащане измежду следните възможности: – наложен платеж; – плащане с карта; случай, че Ползвателят избере да заплати при доставка чрез наложен платеж, Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Купи“. В случай, че Ползвателят е избрал да заплати с банкова карта, Ползвателят ще бъде пренасочен към защитен формуляр, където следва да извърши плащането.

5.4 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в който е направена поръчката, поръчаната стока, размер и количество и отстъпка, спрямо ценовите условия посочени в електронния магазин. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

5.5 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основания да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателите за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 48 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

VIII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1 Цените на стоките предлагани за продажба в електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева без включен ДДС. Посочените цени са за единично количество и включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

6.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:

 • плащане с карта;
 • плащане с наложен платеж.

6.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена на поръчаната стока чрез електронния магазин с изключение на случаите, в които плащането се извършва с наложен платеж. В случай, че валутата на карта, с която е било извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.

 1. ДОСТАВКА

7.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът извършва доставки на поръчаните стоки на територията на Република България, посредством помощта на избрани от Доставчика куриерски организации. Доставката на територията на Република България е безплатна

7.2 Поръчаните и заплатени стоки се изпращат на територията на Република България в рамките на 48 часа и сроковете за доставка са както следва:

 • За поръчки, които са направени извън период на намаление на стоките доставката се извършва до 3 работни дни;
 • За поръчки, които са направени през почивни дни (събота и неделя), официални празници на Република България, както и други приети за почивни дни с акт на Народно събрание, доставката се извършва до 5 работни дни.

7.4 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация по и-мейл за изпращането на стоките и за движението на доставката (номер на товарителница и връзка за проследяване на пратката) в деня, в който стоките са предадени на куриерската организация. Доставчикът има право да удължава посочените в предходната разпоредба срокове с до 10 работни дни без да информира за това Ползвателя.

7.5 В случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична, Доставчикът уведомява за това Ползвателя в срок до 5 работни дни след получаване на поръчката и възстановява заплатената от Ползвателя сума в срок до 14 дни по начина описан в раздел “Възстановяване на заплатена сума“ от настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

7.6 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят има право да развали договора като Доставчикът възстановява на Ползвателя всички заплатени суми.

7.7 Доставките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, Доставчикът се свързва с Ползвателя по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че Ползвателят не отговаря на позвъняването по телефона когато Ползвателят не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който Ползвателят следва да позвъни в срок от 3 работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че Ползвателят не позвъни на посочения в известието телефон в срок от 3 работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от десет дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок.

 1. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

8.1 При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Ползвателят се задължава да прегледа внимателно стоката и да откаже получаването й в присъствието и пред куриера в следните случаи, а именно:

 • При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Ползвателят се задължава да прегледа внимателно стоката и да откаже получаването й в присъствието и пред куриера в следните случаи, а именно:
 • цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж;
 • доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя.

При отказ да получи стоката при наличие на някое от посочените основания, Ползвателят подписва протокол в присъствието на куриера, в който се описва причината за отказа и незабавно уведомява Доставчика за това на info@fitspo.zone или на : + 359 882 523644 .

Ако Ползвателят откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят се задължава да заплати разходите за връщане на стоката.

8.2 В случай, че доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя, последният може да избере платената сума да му бъде възстановена или стоката да бъде заменена с действително поръчаната като в този случай Доставчикът ще поеме разходите за доставка.

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

9.1 Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя.

9.2 Ползвателят е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от одрасквания.

9.3 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

9.4 В случай, че Ползвателят е закупил повече от една еднаква стока и желае да ги върне на Доставчика в предоставения 14-дневен срок, то е задължително само един от тези продукти да е бил отварян. Останалите трябва да бъдат със запечатана опаковка, тъй като в противен случай няма да бъдат приети.

9.5 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес: гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе № 29С преди Св.Стилян, Биг Арена за ФИТСПО НУТРИШЪН ООД .

9.6 За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, а именно:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До “ФИТСПО НУТРИШЪН” ЕООД

Адрес за доставка: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 176

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………/описание на стоката/ите/
Стоката е поръчана на …………………. с № на поръчка …………………..
Стоката е получена на ………………….
Име на Ползвателя: ……………………………….
Адрес на Ползвателя: ……………………………………
Банкова сметка за възстановяване на суми в случай, че сумата е заплатена с наложен платеж:
IBAN: ……………………………………………
BIC: ………………………………………………
Титуляр: ……………………………………….

В случай, че сумата е била заплатена с карта или през системата PayPal, сумата ще бъде възстановена по картата, от която Ползвателят е извършил плащането.

Подпис на Ползвателя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):
Дата:

9.7 След като попълни този формуляр и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно чл.9.2 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати изготвения формуляр или заедно със стоката на посочения в чл.9.5 адрес или на info@fitspo.zone.

9.8 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

XII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

10.1 В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на стоките, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът има право да отложи възcтaнoвявaнeтo нa заплатената сума дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe бъдат пpeдcтaвени дoĸaзaтeлcтвa на Доставчика, чe cтоките са изпратени обратно, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

10.2 В случай, че сумата е била заплатена с карта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която Ползвателят е извършил плащането.

10.3 В случай, че сумата е била заплатена при наложен платеж, сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

10.4 Доставчикът уведомява Ползвателя по и-мейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

11.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XIV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

12.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

12.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

12.3 Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.

12.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока и да извършва плащания на закупените от електронния магазин стоки.

12.5 Ползвателят има право да получава информация за нови стоки, които се предлагат от Достaвчика.

12.6 Ползвателят има право да публикува коментари относно закупени стоки, както и да оценява закупени стоки.

12.7 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.

12.8 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което е в нарушение на законовите разпоредби.

12.9 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

12.10 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

12.11 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

12.12 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

12.13 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

12.14 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

12.15 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

12.16 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

12.17 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

13.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

13.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.

13.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.

13.4 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

13.5 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока и да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него за покупка стока.

XVI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта.

XVII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

15.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

15.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

15.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

15.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

15.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

15.6 Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикувано на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.

15.7 Доставчикът не носи отговорност в случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.

15.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XVIII. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

16.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.

16.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

16.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

16.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

16.5 Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

XIX. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

17.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook” бутон, „Instagram” бутон, „YouTube” бутон, „TikTok” бутон и връзки към разработчика на уеб сайта на Доставчика. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

 1. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

18.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който и-мейл адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XXI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

19.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

19.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба.

19.3 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

19.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

19.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

19.6 Ползвател, който публикува коментари относно закупени стоки и оценява закупени стоки в рамките на уеб сайта предоставя на Доставчика неизключителен, безвъзмезден лиценз за записване в паметта на компютъра, използване, изтриване, публично представяне и разпространение в Интернет на тези коментари и оценки от Ползвателя на територията на целия свят.

XXII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

20.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

20.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

20.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

20.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използвайки този уеб сайт след публикуване на актуализираните Общи условия, ще се счита, че сте съгласни с направените промени.

20.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на info@fitspo.zone или на + 359 882 523644.